Over ons / Ethiek & transparantie / Vergoedingen aan zorgverleners (HCP’s) en zorginstellingen (HCO’s)

Ondersteuning voor Zorgprofessionals
en Zorginstellingen

Farmaceutische bedrijven in Nederland hebben gekozen voor absolute transparantie met betrekking tot samenwerkingsrelaties en geldtransacties met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en organisaties door unaniem het transparantieregister te onderschrijven.

Transparantieregister Zorg

Vanaf 1 januari 2013 worden de financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners voortkomend uit deze samenwerkingsverbanden openbaar gemaakt via een centraal openbaar register. Dit is het Transparantieregister Zorg.

Vanaf 2013 werd gedurende het eerste kwartaal van elk kalenderjaar het register gevuld met gegevens die betrekking hebben op het afgelopen jaar. Met ingang van 1 april 2013 had iedereen via het transparantieregister inzage in financiële relaties tussen Nederlandse beroepsbeoefenaren & zorggerelateerde instellingen (zoals ziekenhuizen) en farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 staan ook de patiëntenverenigingen in dit register.

Vanaf 2018 is de termijn voor het aanleveren van financiële relaties aangepast naar 1 juni. Hiermee sluit Nederland aan bij de Europese zelfregulering (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA). De publicatie van relaties in het Transparantieregister Zorg zal twee maanden later plaatsvinden.

Ga voor toegang tot het register en voor meer informatie naar www.transparantieregister.nl

Lees verder

Luisteren naar de patiënten en diegenen ondersteunen die voor hen zorgen, horen bij onze belangrijkste doelen.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk om patiënten die geneesmiddelen gebruiken te beschermen en om een afweging tussen voordelen en risico’s voor de bevolking te garanderen.

Tijdens de COVID-19-crisis hebben we hulpverleners een hart onder de riem gestoken en ondersteunden we hen door middel van tal van initiatieven wereldwijd.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree